Tributs i Taxes Municipals
Licitacions de l'Ajuntament de Mislata
Oposicions, Borses, Oferta i Procediments interns
Convocatòries, subvencions, concursos, campanyes
Informació per als tràmits amb el teu ajuntament.
Tots els vídeos amb l'actualitat de Mislata

Borsa d'ocupació per a funcionari interí de tècnic d'arxiu

1. Objecte del procediment.
Constitueix l'objecte d'aquesta convocatòria formar una borsa de treball de funcionari/a interí/a TÈCNIC/A d'ARXIU que disposen de la Titulació corresponent (Administració General, Subescala Tècnica, grup A, Subgrup A2) mitjançant el sistema de concurs oposició. 

2. Documentació a aportar.

Tècnic/a d'Arxiu

L'objecte de la present convocatòria és formar una borsa de treball de funcionari/a interí/na TÈCNIC/A D'ARXIU, a l'Ajuntament de Mislata, que disposen de la Titulació corresponent.