Tributs i Taxes Municipals
Licitacions de l'Ajuntament de Mislata
Oposicions, Borses, Oferta i Procediments interns
Convocatòries, subvencions, concursos, campanyes
Informació per als tràmits amb el teu ajuntament.
Tots els vídeos amb l'actualitat de Mislata

Escoleta d'estiu III Centre Jove

1. L'objecte del procediment: Escoleta d´estiu II - del 29 de juliol al 9 d'agost

2. Documentació que cal aportar: 

  • Cartilla de la Seguretat Social o documentació necessària per a rebre assistència mèdica.
  • Documentació que acredite el compliment de requisits de prioritat establits per la convocatòria del pla corresponsables.
  • Justificant de pagament del menjador

3. Taxes o preus públics: 0€