Tributs i Taxes Municipals
Licitacions de l'Ajuntament de Mislata
Oposicions, Borses, Oferta i Procediments interns
Convocatòries, subvencions, concursos, campanyes
Informació per als tràmits amb el teu ajuntament.
Tots els vídeos amb l'actualitat de Mislata

Arquitecte/a

L'objecte de la present convocatòria és la creació d'una borsa d'ocupació temporal per a la provisió de llocs d'Arquitecte/a.