Tributs i Taxes Municipals
Licitacions de l'Ajuntament de Mislata
Oposicions, Borses, Oferta i Procediments interns
Convocatòries, subvencions, concursos, campanyes
Informació per als tràmits amb el teu ajuntament.
Tots els vídeos amb l'actualitat de Mislata

Grups polítics municipals

Els membres de la Corporació Municipal, a l'efecte de la seua actuació corporativa, es constitueixen en grups polítics municipals.

Els grups municipals es correspondran amb els partits polítics, federacions, coalicions electorals o agrupacions d'electors les llistes electorals dels quals hagen obtingut llocs de regidor. Els/les regidors/regidores només podran integrar-se en el grup corresponent a la llista per la qual han sigut triats.