Administració»Transparència»Organització política»Retribucions

 

REGIDORS AMB DEDICACIÓ A LA CORPORACIÓ I RETRIBUCIONS (acord Plenari de 19 de juliol 2019 i Resolució de l'Alcaldia 2250/2019, de 23 de juliol).

- Primera Tinenta d'Alcalde, Vicealcaldessa o Portaveu del govern amb dedicació parcial del 75%: María Luisa Martínez Mora.
Les retribucions mensuals 
corresponents al lloc de treball de Grup A Subgrup A1 i les seues retribucions complementàries compostes pel Complement de Destinació 30 i Complement Específic D1, amb les limitacions legals establides en l'RDL 24/2018 de 21 de desembre pel qual s'aproven mesures urgents en matèria retribucions en l'àmbit del sector públic que s'estableixen en el vigent article 75 bis de la LBRL, a percebre en 14 pagues iguals.

- Dos Responsables d'Àrees de govern amb dedicació exclusiva i responsabilitats: Joaquín Moreno Porcal i Antonio Arenas Almenar.
Les 
retribucions mensuals corresponents al lloc de treball equivalent al Grup A Subgrup A1 i les seues retribucions complementàries compostes pel Complement de Destinació 24 i Complement Específic D3, amb les limitacions legals establides en l'RDL 24/2018 de 21 de desembre pel qual s'aproven mesures urgents en matèria retribucions en l'àmbit del sector públic que s'estableixen en el vigent article 75 bis de la LBRL, a percebre en 14 pagues iguals.

- Tres Regidors amb Delegació amb dedicació exclusiva i responsabilitats: José Francisco Herrero Monzó, Alfredo Catalá Martínez i Mercedes Caballero Carrasco.
Les 
retribucions mensuals corresponents a lloc de treball equivalent al Grup A Subgrup A1 i les seues retribucions complementàries compostes pel Complement de Destinació 24 i Complement Específic D1, amb les limitacions legals establides en l'RDL 24/2018 de 21 de desembre pel qual s'aproven mesures urgents en matèria retribucions en l'àmbit del sector públic que s'estableixen en el vigent article 75 bis de la LBRL, a percebre en 14 pagues iguals.

- Dos Regidors sense Delegació amb dedicació exclusiva i responsabilitats: Álvaro Jesús Galán Lleial i José María González Murgui.
Les retribucions mensuals corresponents a lloc de treball equivalent al Grup C Subgrup C1 i les seues retribucions complementàries compostes pel Complement de Destinació 20 i Complement Específic C1, amb les limitacions legals establides en l'RDL 24/2018 de 21 de desembre pel qual s'aproven mesures urgents en matèria retribucions en l'àmbit del sector públic que s'estableixen en el vigent article 75 bis de la LBRL, a percebre en 14 pagues iguals.

- Un Regidor sense Delegació amb dedicació parcial del 75% i responsabilitats: Jaime López Bronchud.
Les retribucions mensuals corresponents a lloc de treball equivalent al 75% del Grup C Subgrup C1 i les seues retribucions complementàries compostes pel Complement de Destinació 20 i Complement Específic C1, amb les limitacions legals establides en l'RDL 24/2018 de 21 de desembre pel qual s'aproven mesures urgents en matèria retribucions en l'àmbit del sector públic que s'estableixen en el vigent article 75 bis de la LBRL, a percebre en 14 pagues iguals.