Administració»Transparència»Organització política»Retribucions

 

REGIDORS AMB DEDICACIÓ A LA CORPORACIÓ I RETRIBUCIONS (acord Plenari de 19 de juliol 2019, Resolució de l'Alcaldia 2250/2019, de 23 de juliol, Decret 124/2020, de 4 de setembre, del Consell, publicat en el DOGV 07/09/2020 i Resolució d'Alcaldia núm. 3153 de 05/11/2020 ).

 

- Dos responsables d'Àrees de Govern amb dedicació exclusiva i responsabilitats: Joaquín Moreno Porcal i Antonio Arenas Almenar. 

Les retribucions mensuals corresponents al lloc de treball equivalent al Grup A Subgrup A1 i les seues retribucions complementàries compostes pel Complement de Destinació 24 i Complement Específic D3, amb les limitacions legals establides en l'RDL 24/2018 de 21 de desembre pel qual s'aproven mesures urgents en matèria retribucions en l'àmbit del sector públic que s'estableixen en el vigent article 75 bis de la LBRL, a percebre en 14 pagues iguals.

- Tres regidors amb delegació amb dedicació exclusiva i responsabilitats: José Francisco Herrero Monzó, Alfredo Catalá Martínez i Mercedes Caballero Carrasco.
Les 
retribucions mensuals corresponents a lloc de treball equivalent al Grup A Subgrup A1 i les seues retribucions complementàries compostes pel Complement de Destinació 24 i Complement Específic D1, amb les limitacions legals establides en l'RDL 24/2018 de 21 de desembre pel qual s'aproven mesures urgents en matèria retribucions en l'àmbit del sector públic que s'estableixen en el vigent article 75 bis de la LBRL, a percebre en 14 pagues iguals.

- Dos regidors sense delegació amb dedicació exclusiva i responsabilitats: Álvaro Jesús Galán Lleial i José María González Murgui.
Les retribucions mensuals corresponents a lloc de treball equivalent al Grup C Subgrup C1 i les seues retribucions complementàries compostes pel Complement de Destinació 20 i Complement Específic C1, amb les limitacions legals establides en l'RDL 24/2018 de 21 de desembre pel qual s'aproven mesures urgents en matèria retribucions en l'àmbit del sector públic que s'estableixen en el vigent article 75 bis de la LBRL, a percebre en 14 pagues iguals.

- Un regidor sense delegació amb dedicació parcial del 75% i responsabilitats: Jaime López Bronchud.
Les retribucions mensuals corresponents a lloc de treball equivalent al 75% del Grup C Subgrup C1 i les seues retribucions complementàries compostes pel Complement de Destinació 20 i Complement Específic C1, amb les limitacions legals establides en l'RDL 24/2018 de 21 de desembre pel qual s'aproven mesures urgents en matèria retribucions en l'àmbit del sector públic que s'estableixen en el vigent article 75 bis de la LBRL, a percebre en 14 pagues iguals.