Administració»Transparència»Organització política»Retribucions

 

PERSONAL EVENTUAL I RETRIBUCIONS (Acord de Plenari de 19 de juliol de 2019 i Resolucions de l'Alcaldia 2808/2019, de 18 de setembre, i 2943/2019, de 30 de setembre).

- 1 Cap de Gabinet d'Alcaldia: Les retribucions mensuals corresponents a lloc de treball equivalent al Grup A Subgrup A1 i les seues retribucions complementàries compostes pel Complement de Destinació 24 i Complement Específic D3, amb les limitacions legals establides en l'RDL 24/2018 de 21 de desembre pel qual s'aproven mesures urgents en matèria retribucions en l'àmbit del sector públic que s'estableixen en el vigent article 75 bis de la LBRL, a percebre en 14 pagues iguals.

- 1 Cap de Comunicació: Les retribucions mensuals corresponents a lloc de treball equivalent al Grup A Subgrup A2 i les seues retribucions complementàries compostes pel Complement de Destinació 22 i Complement Específic D1, amb les limitacions legals establides en l'RDL 24/2018 de 21 de desembre pel qual s'aproven mesures urgents en matèria retribucions en l'àmbit del sector públic que s'estableixen en el vigent article 75 bis de la LBRL, a percebre en 14 pagues iguals.

- 1 Secretari/a d'Alcaldia: Les retribucions mensuals corresponents a lloc de treball equivalent al Grup C Subgrup C1 i les seues retribucions complementàries compostes pel Complement de Destinació 22 i Complement Específic C1, amb les limitacions legals establides en l'RDL 24/2018 de 21 de desembre pel qual s'aproven mesures urgents en matèria retribucions en l'àmbit del sector públic que s'estableixen en el vigent article 75 bis de la LBRL, a percebre en 14 pagues iguals.

- 1 Assessor/a d'Àrea de Govern: Les retribucions mensuals corresponents a lloc de treball equivalent al Grup C Subgrup C1 i les seues retribucions complementàries compostes pel Complement de Destinació 22 i Complement Específic C1, amb les limitacions legals establides en l'RDL 24/2018 de 21 de desembre pel qual s'aproven mesures urgents en matèria retribucions en l'àmbit del sector públic que s'estableixen en el vigent article 75 bis de la LBRL, a percebre en 14 pagues iguals.

- 3 Assessors de Ple: Les retribucions mensuals corresponents a lloc de treball equivalent al Grup C Subgrup C1 i les seues retribucions complementàries compostes pel Complement de Destinació 19 i Complement Específic A1, amb les limitacions legals establides en l'RDL 24/2018 de 21 de desembre pel qual s'aproven mesures urgents en matèria retribucions en l'àmbit del sector públic que s'estableixen en el vigent article 75 bis de la LBRL, a percebre en 14 pagues iguals.