Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 27 de maig de 2021

Orde del dia

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT PER AL 27 DE MAIG 2021.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT per al dia 27 de maig de 2021, a partir de les 11 hores per videoconferència, amb el següent

O R D E  D E L D I A

 

 1. Aprovació de la modificació de l'hora de celebració de la sessió ordinària corresponent al mes de maig de 2021.
 2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de març de 2021.
 3. Aprovació de l'adhesió de Mislata al servei de gestió, tramitació i recaptació d'expedients sancionadors en matèria de trànsit de la Mancomunitat de l'Horta Sud (Expedient 633519N).
 4. Exclusió de l'aplicació a Mislata del Decret 62/2020 de 15 de maig, del Consell, de Regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques i de creació del seu registre (Expedient 581283N).
 5. Moció del Grup Vox sobre la implantació d'un sistema de seguiment i transparència de les proposicions aprovades en el Ple (Expedient 767173T).
 6. Moció del Grup Popular per a la bonificació dels impostos  IBI, ICIO i IAE per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques (Expedient 781811Z).
 7. Moció del Grup Popular perquè l'Ajuntament incloga en els banys i vestidors de col·legis, instituts i dependències municipals missatges per a combatre l'assetjament i la violència (Expedient 781824R).
 8. Moció del Grup Compromís per a ampliar el campament urbà municipal d'estiu a la primera quinzena d'agost (Expedient 782749C).
 9. Moció del Grup Compromís per a assegurar la salut, la qualitat de vida, la no discriminació i la normalització de les persones afectades per la celiaquia a Mislata (Expedient 782767C).
 10. Moció del Grup Vox per a la fi de les restriccions després del 9 de maig (Expedient 783375X).
 11. Proposta del grup Compromís per a instar el Govern de l'Estat que retire el Pla per a implantar peatges en les carreteres a partir de 2024 (Expedient 785325E).

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern

 1. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió del 29 d'abril de 2021.
 2. Precs i preguntes.
Tornar