Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 25 de febrer de 2021

Orde del dia

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT per al dia 25 de febrer de 2021, a partir de les 10 hores per videoconferència, amb el següent

O R D E   D E L   D I A

1. Aprovació de la modificació de l'hora de celebració de la sessió ordinària corresponent al mes de febrer de 2021.

2Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 29 de desembre de 2020 i 28 de gener de 2021, i de les sessions extraordinàries de 14 de gener i 15 de gener de 2021.

3. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 309, de 10 de febrer de 2021, sobre sol·licitud de subvenció i aprovació del projecte de taller d'ocupació 2021 “Mislata Forma” (Expedient 720715T).

4. Moció del Grup Vox sobre la millora de la visibilitat i de l’accessibilitat dels passos de vianants (Expedient 697678Y).

5. Moció del Grup Vox sobre la realització de tests massius a Mislata (Expedient 705009E).

6. Moció del Grup Ciudadanos per a la reducció del tipus impositiu de l'impost sobre el valor afegit aplicable als serveis de perruqueria, almenys durant l'actual situació de crisi sanitària i econòmica (Expedient 718612Y).

7. Moció del Grup Ciudadanos per a garantir la màxima transparència i compliment del protocol de vacunació i assegurar el cessament dels polítics que se’l boten o cometen qualsevol tipus d'irregularitat associada al procés o a l'ordre de vacunació (Expedient 714913K).

8. Moció del Grup Popular per a exigir al Govern la baixada del preu de la llum (Expedient 708985C).

9. Moció del Grup Compromís sobre la creació d'una Mesa de Benestar Animal (Expedient 730079Z).

10. Moció del Grup Popular per a l'aprovació del Pla Activa, d'ajuda a tots els sectors afectats per la COVID 19 (Expedient 730141K).

11. Moció del Grup Compromís amb motiu del 8 de març de 2021 (Expedient 728327Q).

12. Moció del Grup Socialista amb motiu de la reivindicació del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona (Expedient 732546A).

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

13. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió del 28 de gener de 2021.

14. Precs i preguntes.

Tornar