Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 26 novembre de 2020

Orde del dia

Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió ordinària per videoconferència el dia 26 de novembre de 2020, a les 10 hores, per a tractar els assumptes que més avall s'indiquen:

O R D E    D E L   D I A

1. Aprovació de la modificació de l'hora de celebració de la sessió ordinària corresponent al mes de novembre de 2020.

2. Aprovació de les actes de les sessions ordinària de 30 de juliol de 2020, extraordinària d'11 de setembre de 2020 i ordinària de 29 d'octubre de 2020.

3. Aprovació de la proposta de festivitats locals per a 2021 (Expedient 628987T).

4. Moció dels grups municipals Socialista, Popular, Ciudadanos i Compromís amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones (Expedient 629100A).

5. Moció del Grup Ciudadanos per la qual es reclamen mesures de garantia per a la seguretat i la convivència ciutadana enfront de l'ocupació il·legal d'habitatges (Expedient 578939H).

6. Moció del Grup Popular en defensa dels estudiants per a exigir a la Conselleria d'Universitats la resolució de la convocatòria de beques de la Generalitat Valenciana per al passat curs 2019-2020 (Expedient 595372F).

7. Moció del Grup Ciudadanos per a instal·lar purificadors d'aire amb filtre HEPA en tots els edificis municipals de Mislata (Expedient 622146R).

8. Moció del Grup Vox sobre instal·lació d'equips de purificació d'aire en instal·lacions escolars i organismes municipals (Expedient 623027Q).

9. Moció del Grup Compromís en suport al poble armeni (Expedient 622402Y).

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern

10. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió del 29 d’octubre de 2020.

11. Precs i preguntes

Tornar