Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 27 de febrer de 2020

Orde del dia

O R D E   D E L   D I A

1. Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries de 20 de gener de 2020 i ordinària de 30 de gener de 2020.

2. Informació al Ple sobre execució pressupostària en el segon, tercer i quart trimestre de 2019. (Expedient 181323N).

3. Informació al Ple sobre el seguiment del pla d'ajust en el segon, tercer i quart trimestre de 2019. (Expedient 184442W).

4. Informació al Ple sobre el seguiment del període mitjà de pagament a empreses proveïdores i morositat comercial en el tercer i quart trimestre de 2019. (Expedient 293952R).

5. Encàrrec a mitjà propi de la prestació dels serveis de neteja dels col·legis públics i d'unes quantes dependències municipals de Mislata per NEMASA (Expedient 387572W).

6. Moció del Grup VOX sobre el Dia europeu de la memòria de l'holocaust i Dia internacional de la memòria de l'holocaust i de la prevenció dels crims contra la humanitat (Expedient 387444R)

7. Moció del Grup VOX per a reprovar el Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) per la seua responsabilitat política en els fets que han sigut objecte de condemna penal per l'Audiència Provincial de Sevilla en l'anomenat “cas dels ERE”. (Expedient 368554F).

8. Moció del Grup Socialista amb motiu del dia 8 de Març, Dia Internacional de la Dona. (Expedient 404729Z).

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern

9. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 30 de desembre de 2019.

10. Precs i preguntes.

Tornar