Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 27 de desembre de 2018

Ordre del dia

Es celebrarà sessió ordinària en el Saló d'Actes de la Casa de la Vila el dia 27 de desembre de 2018, a les 20 hores, per a tractar dels següents assumptes: 

 O R D R E    D E L   D I A

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 25 d'octubre de 2018.
2. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2-2018.
3. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 3-2018.
4. Modificació del Reglament de Seguretat i Salut Laboral.
5. Modificació del conveni col·lectiu de personal laboral de l'Ajuntament de Mislata.
6. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a prohibir l'obertura de cases d'apostes i joc en les proximitats de centres escolars a la nostra ciutat.
7. Proposta de resolució del Grup Popular per a generar recursos en la lluita contra la violència de gènere.
8. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a conscienciar als veïns en relació amb les tovalletes humides.
9. Moció del Grup Popular per a reduir el preu dels bitllets en l'àrea metropolitana i incloure així l'Hospital de Manises.
10. Moció del Grup Popular per a afavorir l'emprenedoria.
11. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a la previsió de l'ús de determinats fanals d'enllumenat públic com a punt de recàrrega de vehicles elèctrics.
12. Moció del Grup Compromís per Mislata per a instal·lar desfibril·ladors en els centres educatius de Mislata.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

13. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 27 de setembre de 2018.
14. Precs i preguntes.

Tornar