Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 28 de juny de 2018

Ordre del dia

O R D R E    D E L   D I A

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 31 de maig de 2018.

2. Coneixement de l'Informe anual de seguiment del Pla de Reducció de Deute 2017-2018, referit a 31 de desembre de 2017, emès per la Intervenció municipal.

3. Aprovació de la proposta de festivitats locals per a 2019.

4. Moció del grup Ciudadanos-Mislata perquè l'ajuntament de Mislata realitze les accions oportunes perquè els seus veïns puguen gaudir en directe de la retransmissió de “Lucia di Lammermoor” el pròxim 1 de juliol.

5. Moció del Grup Compromís per Mislata per a l'eliminació de la taxa rosa i la bonificació de productes d'higiene femenina.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

6. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 31 de maig de 2018.

7. Precs i preguntes.

Tornar