Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 28 de desembre de 2017

Ordre del dia

ORDRE  DEL   DIA

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2017.

2. Aprovació del pressupost per a 2018, plantilla de personal i relació de llocs de treball.

3. Aprovació de l’afectació del remanent de Tressoreria positiu al finançament d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS).

4. Moció del grup Ciudadanos-Mislata en suport al poble de Veneçuela en la defensa de la llibertat i la democràcia.

5. Moció del grup Ciudadanos-Mislata per a possibilitar en un futur pròxim a Mislata la figura de l’agent cívic, per a fomentar accions de bona convivència.

6. Moció del grup Popular per l’Alta Inspecció Educativa.

7. Moció del grup Compromís per Mislata per a eliminar la contractació amb empreses i mitjans de comunicació que fomenten la prostitució.

8. Moció del grup Ciudadanos-Mislata sobre la detecció i atenció a alumnes afectats per dislèxia.

9. Moció del grup Popular perquè la Generalitat escometa l’execució d’actuacions urgents als col·legis de Mislata.

10. Moció del grup Ciudadanos-Mislata per a estudiar i implantar a Mislata el projecte de “Rutes Segures Escolars”.

11. Moció del grup Compromís per Mislata per a declarar Mislata municipi promotor del joc lliure.

12. Moció del grup Ciudadanos-Mislata per a estudiar la implantació de la pistola elèctrica (TASER) en la dotació de la policia local de Mislata.

13. Moció del grup Ciudadanos-Mislata per a crear a la nostra ciutat la figura del mediador intercultural al centre municipal de Serveis Socials.

14. Moció del grup Ciudadanos-Mislata per a la neteja, atenció i protecció de les escultures de Miquel Navarro, màxim exponent del patrimoni cultural de la nostra població.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

15. Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 30 de novembre de 2017.

16. Precs i preguntes.

Tornar