Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 25 de gener de 2018

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a la neteja, cura i protecció de les escultures de Miquel Navarro, màxim exponent del patrimoni cultural de la nostra població.


2. Moció del Grup Popular sobre la Llei de l'Horta.


3. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata sobre la inclusió de punts en el projecte de Llei de l'Horta de València.


4. Moció del Grup Compromís per Mislata per a col·locar a Mislata punts de recarrega de vehicles elèctrics.


5. Moció del Grup PSOE per a ampliar la difusió i recursos culturals i artístics de Mislata.


6. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a crear en la nostra ciutat la figura del mediador intercultural en el centre municipal de serveis socials.


7. Proposta de resolució del Grup Compromís per Mislata en relació amb el punt 49 del Reglament Orgànic Municipal.


Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.


8. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 30 de novembre de 2017.


9. Precs i preguntes.

Tornar