Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 20 de juliol de 2017

Ordre del dia

1. Modificació del dia de celebració del ple ordinari del mes de juliol de 2017. 

2. Informació al Ple sobre les objeccions d'Intervenció efectuats en els exercicis 2015 i 2016. 

3. Coneixement de l'Informe de la Sindicatura de Comptes sobre el control intern de l'Ajuntament de Mislata corresponent a l'exercici 2014. 

4. Aprovació de la proposta de complement de productivitat per objectius.

5. Aprovació inicial del Reglament per a conformació de borses per a nomenaments interins o contractacions temporals.

6. Ratificació del Decret de l'Alcaldia 2171/2017, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Protocol contra l'assetjament laboral.

7. Moció del grup Popular per a retre homenatge a Víctimes del Terrorisme, i commemorar aniversari Miguel Ángel Blanco. 

8. Moció del grup Ciutadans-Mislata perquè les Administracions Publiques es comprometen amb l'eliminació de l'oli de palma en productes alimentosos. 

9. Moció del grup Ciutadans-Mislata per a la viabilitat d'implantar programa d'Agent Tutor. 

10. Moció del grup municipal Socialista per a establir nous limits al deute financer municipal.

11. Moció del grup Compromís per Mislata sobre estat d'execució de Mocions i Acords Plenaris.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

12. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 29 de juny de 2017.

13. Precs i preguntes.

Documentació associada
Tornar