Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 29 de juny de 2017

Ordre del dia

 Ordre del dia:

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 25 de maig de 2017.

2. Proposta de festivitats locals per a 2018.

3. Aprovació del projecte tècnic del Pla d'Actuació Municipal davant el risc d'inundacions, i altres pronunciaments.

4. Aprovació de la pròrroga de les condicions previstes en la clàusula 3 del conveni subscrit entre la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i Ecoembalajes Espanya, S. A., i altres pronunciaments.

5. Moció del grup Popular sobre els concerts educatius.

6. Moció del grup Ciutadans-Mislata per a la ubicació en llocs visibles, en totes les dependències dels espais públics municipals, dels plànols i/o esquemes de vies d'evacuació.

7. Moció del grup Compromís per Mislata per un finançament just.

8. Proposta de resolució del grup Popular per a exigir a la Generalitat Valenciana els pagaments de les ajudes al centre especial d'ocupació “Verge de l'Esperança” Mislata.

9. Proposta de resolució dels grups Popular, Compromís per Mislata i Ciutadans-Mislata, per a retornar el conveni a l'associació juvenil Menys Graus per la seua activitat d'oci saludable i oci nocturn “Mislata On”.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern:

10. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 25 de maig de 2017.

11. Precs i preguntes.

Tornar