Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 25 de maig de 2017

Ordre del dia

 Ordre del dia:

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 27 d'abril de 2017.

2. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2017.

3. Moció del grup Ciutadans-Mislata per a la modificació del decret del Consell pel qual s'establix el model lingüístic educatiu valencià i es regula la seua aplicació en els ensenyaments no universitaris.

4. Moció del grup Ciutadans-Mislata per a l'eliminació de la discriminació dels receptors de la convocatòria de “La Dipu et beca” en funció de si estudien en un centre públic o privat.

5. Proposta del grup Compromís per Mislata perquè els grups polítics tinguen el seu espai en la revista municipal “Ciutat de Mislata”. Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

6. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 27 d'abril de 2017.

7. Precs i preguntes.

Tornar