Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 24 de novembre de 2016

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 29 de
setembre i 27 d'octubre de 2016.

2. Aprovació d'expedient de refinançament de préstecs.

3. Moció del Grup Popular en suport de la Guàrdia Civil.

4. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a l'elaboració d'una auditoria energètica
municipal per a l'enllumenat exterior (enllumenat públic) i interior de les
dependències municipals.

5. Moció del Grup PSOE perquè la lluita contra la violència de gènere siga una de les
prioritats del nou govern d'Espanya.

6. Proposta de resolució del grup Compromís per Mislata per a la gratuïtat de la
piscina d'estiu per a menors de 12 anys.

7. Moció del Grup Popular perquè les notes de premsa i comunicats de tots els grups
municipals es pengen en la secció de notícies de la web municipal www.mislata.es.

8. Moció del grup Compromís per Mislata de suport al nou model d'ensenyança
plurilingüe perquè l'alumnat valencià puga acreditar coneixements de valencià,
castellà i anglés.

9. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 27 d'octubre de 2016.

10. Precs i preguntes

 

Tornar