Convocatòria. Plenari. Sessió Extraordinària. 04 d'agost de 2016

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA 

1.- Adjudicació d'operació de crèdit.

2.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits per crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

3.- Aprovació de reconeiximent extrajudicial de crèdits.

4.- Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'ús d'horts urbans.

5.- Resolució de reclamacions i suggeriments i aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de l'ocupació de domini públic amb taules i cadires i elements auxiliars.

6.- Proposta del grup Compromís per Mislata sobre suspensió d'actes taurins.

Anuncis relacionats
Tornar