Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 22 de juliol de 2016

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA 

1.- Modificació del dia de celebració del ple ordinari de juliol de 2016.

2.- Inici d'expedient per a la concertació d'una operació de crèdit i aprovació del plec de condicions.

3.- Modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball aprovades en sessió plenària de 22 de febrer de 2016.

4.- Moció del Grup Ciutadans-Mislata per a retransmetre els plens municipals per streaming en honor de la transparència.

5.- Moció del Grup Ciutadans-Mislata sobre la reindustrialització de la Comunitat Valenciana.

6.- Moció del Grup Popular relativa a la defensa de la llibertat lingüística dels estudiants Valencians.

7.- Moció de Compromís a favor de la promoció del valencià en les projeccions de el “Cinema d’Estiu” amb pel·lícules en valencià.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

8.- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 30 de juny de 2016.

9.- Precs i preguntes.
Anuncis relacionats
Tornar