Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 27 d'octubre de 2016

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 4 d'agost i 9 d'octubre de 2016.

2. Informació al Plenari sobre la gestió pressupostària en el primer trimestre de 2016.

3. Informació al Plenari sobre la gestió pressupostària en el segon trimestre de 2016.

4. Informació al Plenari sobre el seguiment del Pla d'Ajust en el segon trimestre de 2016.

5. Aprovació del Compte general de 2015.

6. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'Ordenança Reguladora de l'Ús d'Horts Urbans.

7. Moció del grup PSOE contra la revàlida proposada per la LOMCE a l'educació primària, ESO i batxillerat.

8. Moció del grup Ciudadanos-Mislata perquè l'Ajuntament de Mislata s'adherisca al conveni de col·laboració entre la Direcció Central de Trànsit i la FEMP.

9. Proposta de resolució del grup Compromís per Mislata sobre la instal·lació del mobiliari urbà necessari per a practicar street workout.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern

10. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió ordinària de 22 de juliol de 2016.

11. Precs i preguntes.

Anuncis relacionats
Tornar