Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 30 de juny de 2016

Ordre del dia

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 26 i 30 de maig de 2016.

2. Coneixement de la liquidació del pressupost de 2015.

3. Informació al Ple sobre el seguiment del Pla d'Ajust en el primer trimestre de 2016.

4. Acceptació de la pròrroga de determinades condicions del conveni marc entre la Generalitat i ECOEMBES.

5. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal d'inspecció i recaptació.

6. Proposta de festivitats locals per a 2017.

7. Aprovació de l'adhesió al Fons Valencià de Solidaritat.

8. Aprovació de la participació de Mislata en la convocatòria Premis Reina Letizia d'Accessibilitat Universal per a municipis.

9. Proposta d'acord del grup Compromís Per Mislata sobre modificació del Reglament Orgànic Municipal.

10. Proposta d'acord del grup Compromís Per Mislata sobre l'horari de les sessions plenàries.

11. Moció del Grup Ciutadans-Mislata sobre l'adequació dels parcs municipals i zones d'oci infantil a l'accessibilitat universal.

12. Moció del grup Compromís Per Mislata per a donar suport al dia de l'orgull lèsbic, gai, transexual, bisexual i intersexual.

13. Moció del Grup Ciutadans-Mislata sobre proposició de mesures per a l'adequació de col·legis públics i supressió d'aules prefabricades.

14. Moció del Grup PSOE per a garantir servici de transport públic amb autobús a València.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

15. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 26 de maig de 2016.

16. Precs i preguntes.

Tornar