Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 28 d'abril de 2016

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2016.

2. Adhesió a la iniciativa europea del Pacte de les Alcaldies per al Clima i l'Energia.

3. Adhesió a la Declaració de l'Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible.

4. Aprovació inicial de l'Ordenança d'ocupació del domini públic amb taules i cadires i elements auxiliars.

5. Moció del Grup Ciutadans-Mislata per a la liberalització de l'Autopista del Mediterrani AP-7.

6. Moció del Grup Popular de rebuig a l'exclusió d'estudiants d'universitats privades del programa de beques.

7. Moció del Grup Compromís per Mislata per a la prevenció i intervenció en la LGTBfobia en les aules.

8. Moció del Grup Compromís per Mislata, 26 d'abril – Dia de la visibilitat lèsbica.

9. Moció del Grup Ciutadans-Mislata sol·licitant a les administracions supramunicipals i al govern autonòmic de la Comunitat Valenciana la implantació en els llocs més sensibles de la població de desfibril·ladors semiautomàtics.

10. Moció del Grup PSOE de commemoració a Ernest Lluch en el 30 aniversari de la Llei General de Sanitat.

11. Moció del Grup Popular a favor del Dret Civil Valencià.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

12. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 23 de desembre de 2015.

13. Precs i preguntes.
Tornar