Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 25 de febrer de 2016

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

 

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 13, 23 i 26 de novembre de 2015, i 23 de desembre de 2015.

2. Informació al Ple sobre el seguiment de l'execució del pressupost en el tercer trimestre de 2015.

3. Informació al Ple sobre el seguiment del Pla d'Ajust en el tercer trimestre de 2015.

4. Informació al Ple sobre el seguiment del Pla d'Ajust en el quart trimestre de 2015.

5. Aprovació inicial del Reglament de Segona Activitat de la Policia Local.

6. Moció del Grup Compromís per Mislata sobre el 8 de març de 2016.

7. Moció del Grup PSOE de reivindicació del 8 de març, Dia Internacional de les Dones

8. Moció del Grup Ciutadans-Mislata per a promoure el pacte autonòmic per l'educació amb l'objectiu de fomentar la seua millora i la introducció del model plurilingüe en els col·legis públics de la Comunitat Valenciana.

9. Moció del Grup Popular pel comerç de Mislata i en suport de les PIMES locals.

10. Moció del Grup Ciutadans-Mislata per a establir un torn d'atenció assistencial en matèria de serveis socials en l'Av. de la Pau i adjacents.

11. Moció del Grup Popular per a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

12. Moció del Grup PSOE contra la corrupció.

13. Moció del Grup Compromís per Mislata per a realitzar una consulta popular per a decidir la celebració de “bous al carrer” a Mislata.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

14. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió ordinària de 23 de desembre de 2015.

15. Precs i preguntes.
Documentació associada
Tornar