Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

1. Modificació del dia de celebració del Ple ordinari de desembre de 2015.

2. Aprovació del Pla Municipal sobre drogodependències i altres conductes addictives.

3. Moció del Grup Compromís per Mislata, sobre implantació a Mislata de guarderies per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys.

4. Moció del Grup Popular sobre programa experimental per a l'escolarització en centres públics de xiquets i xiquetes de 2 a 3 anys.

5. Moció del Grup Compromís per Mislata sobre reforma immediata del sistema de finançament autonòmic.

6. Moció del grup PSOE per a la inclusió de clàusules socials en la contractació pública en l'Ajuntament de Mislata i la Generalitat Valenciana.

7. Moció del Grup Compromís per Mislata per a retornar la paga extraordinària de desembre de 2012 als treballadors de l'Ajuntament de Mislata.

8. Moció del Grup Compromís per Mislata relativa a l'engegada del registre electrònic.

9. Moció del Grup PSOE per a sol·licitar un augment dels serveis que presta l'Escola Oficial d'Idiomes a Mislata.

10. Moció del Grup Compromís per Mislata sobre suports a les comunitats de veïns davant els impagaments de la banca.

11. Moció del Grup Compromís per Mislata per a la creació de l'entitat metropolitana de transports.

12. Moció del Grup PSOE en defensa de les polítiques socials de Mislata.

13. Moció del Grup Compromís per Mislata en defensa del principi de aconfessionalitat de les institucions públiques.


Part dedicada al control dels altres òrgans de govern

14. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió ordinària de 26 de novembre de 2015.

15. Precs i Preguntes.
Tornar