Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària

Ordre del dia
ORDE DEL DIA
1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 29 d'octubre de 2015.

2. Moció del Grup PSOE en suport a la marxa estatal contra les violències masclistes de 7 de novembre de 2015.

3. Moció del Grup Compromís per Mislata "25 de novembre de 2015. Eliminació de la violència contra les dones”.

4. Moció del Grup Popular per la defensa de l'Estat de Dret i la cohesió d'Espanya.

5. Moció del Grup PSOE de suport a la iniciativa legislativa popular de prestació d'ingressos mínims.

6. Moció del Grup Popular en defensa del districte únic per a l'elecció del centre escolar en tota la Comunitat Valenciana.

7. Moció del Grup Compromís per Mislata relativa a l'engegada dels pressupostos participatius.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

8. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió ordinària de 24 de setembre de 2015.

9. Precs i preguntes.
Documentació associada
Tornar