Convocatòria. Plenari. Sessió Extraordinària

Ordre del dia
ORDE DEL DIA

1. Exclusió d'este Plenari del règim d'assignacions per assistència a òrgans col·legiats.

2. Sorteig per a la designació de membres de taules electorals en les Eleccions a Corts Generals de 20 de desembre de 2015.

 
Documentació associada
Tornar