Acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 24 de setembre de 2015

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades pel ple de l'ajuntament els dies 30 de juliol i 8 de setembre de 2015.

2. Ratificació de la resolució de l'alcaldia 2936, de 14 de setembre, sol·licitant l'adhesió de l'Ajuntament de Mislata a l'acord marc entre l'Administració de l'Estat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a facilitar el compliment de la llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

3. Aprovació de la pròrroga del contracte subscrit amb Agricultors de la vega de València, s.a. per a la gestió del servici públic de recollida i transport de residus sòlids urbans.

4. Moció del grup Compromís per Mislata per al compliment dels acords sobre la gestió i ús de l'antic Hospital Militar Vázquez Bernabeu

5. Moció del grup PSOE de repulsa cap a la violència de gènere i exigència de compliment de la llei vigent per part del Govern d'Espanya.

6. Coneixement de les resolucions de l'alcaldia-presidència i acords de la junta de govern adoptats des de la sessió de 30 de juliol de 2015

Precs i preguntes
Tornar