Acta de la Sessió extraordinària i urgent del Ple de l'Ajuntament de 15 de novembre de 2013

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles.

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Ratificació de la urgència de la sessió.

Aprovació de la revisió del Pla d'Ajust de l'Ajuntament de Mislata conforme al Reial Decret Llei 4/2013.
Tornar