Acta de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de 8 de setembre de 2015

1.      Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdits i crèdits extraordinaris 4/2015.
2.      Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit 5/2015.
3.      Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdits i crèdits extraordinaris 6/2015.
Documentació associada
Tornar