Acta de la Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament de 25 de juliol de 2013

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la Sessió celebrada per l'Ajuntament ple el dia 6 de juny de 2013.

2. Ratificació del decret d'alcaldia 1927/13, pel qual se sol·licita a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, una subvenció per al programa de Tallers d'Ocupació.

3. Aprovació del modificat del projecte d'urbanització, de la memòria de la retaxació de càrregues, de la memòria de fixació de quotes i la seua primera certificació, del sector Quint II.

4. Aprovació de l'encàrrec de gestió del Parc Infantil de Trànsit a l'empresa municipal Neteja, Manteniment i Servicis de Mislata, S.A.

5. Aprovació inicial del Reglament del Parc Infantil de Trànsit de Mislata.

6. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de l'Ús de l'Administració Electrònica en l'Ajuntament de Mislata.

7. Moció del Grup Popular sobre millores de l'entorn de la plaça de la Creu.

8. Moció d'EUPV sobre el sistema de pensions de la Seguretat Social.

Urgències:

Aprovació del conveni a subscriure entre l'Institut de l'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa i l'Ajuntament de Mislata, en relació amb una parcel·la de 16.957 m2 de l'aquarterament Vigil de Quiñones.
Tornar