Acta de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de 10 de juny de 2015

1.       Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 27 i 30 d’abril de 2015.
Documentació associada
Tornar