Acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 29 de gener de 2015

 
1.       Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2014.
2.       Reconeixement extrajudicial d'Ajudes socials.
Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.
3.       Coneixement de les resolucions de l’Alcaldía-Presidencia i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió ordinària de 23 de desembre de 2014.
4.       Precs i preguntes
Documentació associada
Tornar