Acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 23 de desembre de 2014

1.       Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 30 d’octubre i 27 de novembre de 2014.
2.       Ratificació de la modificació del dia de celebració del ple ordinari de desembre de 2014
3.       Informació al Ple sobre morositat i període mitjà de pagament en el tercer trimestre de 2014.
4.       Informació al Ple sobre l’estat d’execució del pressupost en el tercer trimestre de 2014.
5.       Coneixement de la dissolució i liquidació del Consorci per al desenrotllament de la Televisió Digital Terrestre Local Pública per a la demarcació de Torrent.
6.       Aprovació del Conveni amb l’Institut de la Vivenda, Infraestructura i Equipament de la Defensa en relació amb una parcel·la de 17.117,42 m2 de l’Aquarterament Vígil de Quiñones.
7.       Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Mislata al conveni marc subscrit per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i l’entitat ECOVIDRIO.
8.       Aprovació del Projecte WiFi de prestació gratuïta de servicis de comunicacions electròniques als ciutadans de Mislata.
9.       Moció del grup socialista sobre la derogació del copagament.
10.   Moció d’EUPV sobre el 25 de novembre, Dia Internacional d’eliminació de la violència contra la dona.
Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.
 
11.   Coneixement de les resolucions de l’Alcaldía-Presidencia i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió ordinària de 27 de novembre de 2014.
12.   Precs i preguntes
Documentació associada
Tornar