Pla d'igualtat intern de l'Ajuntament de Mislata 2018-2021

ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL PLA

El present Pla d'Igualtat serà aplicable a tota la plantilla de l'Ajuntament de Mislata, així com al personal polític, i en la mesura en què es redacten i implementen clàusules socials de gènere, a les persones o empreses que mantinguen transaccions contractuals amb el mateix.

VIGÈNCIA DEL PLA

El Pla d'Igualtat té una vigència de 4 anys. Les accions hauran de desenvolupar-se durant el període de vigència del Pla d'Igualtat, entre 2018 i 2021

Tornar