Administració»Transparència»Organització administrativa»Estructura organitzativa

La carta de servicis és un document públic dirigit a la ciutadania que facilita la informació sobre els diferents servicis que presta l'Ajuntament. Constitueix a més un compromís de cada àrea i/o servei municipal amb la ciutadania, amb la finalitat de promoure el seu coneixement i millorar la satisfacció del ciutadà.

Amb la publicació d'estes cartes de servicis, l'Ajuntament de Mislata reafirma la seua determinació per a millorar dia a dia la qualitat i la racionalitat dels servicis que presta, la transparència en la seua gestió, la responsabilitat dels empleats i empleades públics, i la participació de les persones destinatàries en la millora.

Els canals de participació ciutadana de l'Ajuntament s'especifiquen en les diferents cartes de servicis, també a través del Correu Ciutadà d'esta web municipal, en l'aplicació mòbil “Mislata Info” i en els perfils institucionals que l'Ajuntament té en les principals xarxes socials.