Construint ciutats amigables amb les persones majors

Iniciativa municipal emmarcada en el projecte Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb les persones majors, promoguda per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).
07 de febrer 2019

Vídeo espot del projecte

Qüestionari d'opinió

Inscripció grup d'opinió

Mislata ciutat amigable amb les persones majors

És una iniciativa municipal que promou l'envelliment actiu i saludable de les persones majors com a resposta integral al canvi demogràfic en el qual ens trobem.

MISLATA ciutat amigable amb les persones majors s'emmarca en el projecte Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb les persones majors, promoguda per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

MISLATA ciutat amigable amb les persones majors és un projecte que facilita que els seus ciutadans envellisquen de forma activa, que projecta les seues estructures i serveis perquè totes les persones, independentment de les seues edats, habilitats i capacitats, gaudisquen de bona salut i visquen amb seguretat, participant activament en tots els àmbits de la vida social.

L'Ajuntament de Mislata, en el seu intent de crear sinergies amb el seu entorn va organitzar les Jornada tècnica i divulgativa “Construint ciutats amigables amb les persones majors” que va tindre lloc el dia 12 de novembre de 2018 en el nostre municipi amb la presència com una de les ponents, de Maite Pozo coordinadora de la Xarxa de Ciutats i Comunitats Amigables i secretaria general de l'IMSERSO. L'assistència de persones majors, de tècnics del nostre municipi i de tècnics de més d'una desena de municipis de la Comunitat Valenciana va constituir un dia d'aprenentatge, de sensibilització i d'apoderament de les persones majors. 

Actualment el projecte se situa en la fase de diagnòstic, la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables estableix una metodologia molt concreta per a esta fase, en la qual és fonamental la implicació de la tota la ciutadania en la realitat que s'aborda.

Mislata ciutat amigable amb les persones majors posa a la seua disposició alternatives de participació presencials i digitals per a recollir la seua opinió, poden participar emplenant un qüestionari sobre diverses àrees de la ciutat, inscrivint-se en els grups d'opinió presencials que s'organitzaran per als pròxims mesos o/i informant-se en el punt d'atenció.

Qüestionari d'opinió Mislata ciutat amigable amb les persones majors

Inscripció grup d'opinió presencial

Agraïm la seua col·laboració. Si necessita més informació pot acudir al punt d'atenció situat en:

Centre de Serveis Socials -Despatx Persones Majors-
Carrer Maestro Palau, 15 Mislata.
En horari d'atenció: dilluns, dimecres i divendres de 9h a 13h

Què és una Ciutat Amigable amb les Persones Majors?

En una comunitat amigable amb l'envelliment, les polítiques, els serveis i les estructures relacionades amb l'entorn físic i social de la ciutat es dissenyen i reorganitzen per a donar suport i permetre a les persones majors viure dignament, gaudir d'una bona salut i continuar participant en la societat de manera plena i activa.

Una ciutat amigable amb les persones de major edat:

-   Reconeix la diversitat de les persones majors
-  Promou una cultura d'inclusió compartida per persones de totes les edats
-   Respecta les seues decisions i opcions de forma de vida
-  Anticipa i respon manera flexible a les seues necessitats i preferències relacionades amb l'envelliment actiu.

Per què este projecte és tan important per a les persones majors en concret i per a la ciutadania en general?

1. L'envelliment demogràfic progressiu augura la necessitat de disposar d'entorns i serveis dissenyats i millorats per a optimitzar la qualitat de vida de totes les persones i, especialment, de les persones majors.

2. El projecte incorpora la perspectiva de l'envelliment poblacional en la planificació de totes les àrees d'actuació municipal.

3. La metodologia per a la realització del projecte inclou la participació activa de les persones majors. No es tracta de “fer per a” sinó de “fer amb”.

Què és la Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Majors?

És la Xarxa de suport i assessorament creada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i integrada per totes les ciutats i pobles adherits al projecte.

Altres enllaços d'interés

OMS. Ciutats globals amigables amb les persones majors

Imserso. Ciutat Amigable amb les Persones Majors

Ceapat. Xarxa de Ciutats Amigables

Notícies i Fotos de la Jornada Divulgativa i Tècnica

Vídeo espot del projecte

AAciudad amigable
Documentació associada
Tornar