Pla Estratègic de Subvencions 2019-2021

En data 15 de gener de 2019 la Junta de Govern Local aprova el Pla Estratègic de Subvencions 2019-2021. 
Documentació associada
Tornar