Àrees municipals

L'Ajuntament de Mislata, per a desenvolupar les competències i servicis que presta a la ciutadania, està organitzat de la següent manera:
Tipus

Secretaria

Pl. Constitució, 896 399 11 01 (General) / 96 399 11 65 (Padró)

Intervenció

Pl. Constitució, 896 399 11 51 / 96 399 11 64 / 96 399 11 09

Patrimoni, Mercat, Sanitat i Salut Pública

Pl. Constitució, 896 399 11 12

Benestar Social, Infància i Persones Majors

C/ Mestre Palau, 1596 313 72 60

Comunicació, Transparència i OAC

Pl. Constitució, 8Comunicació 96 399 11 72, Transparència 96 399 11 41, OAC 96 399 11 00

Urbanisme

Pl. Constitució, 896 399 11 22 (urbanisme) / 96 399 11 14 (obres i serveis) / 96 399 11 44 (indústria)

Promoció Econòmica i Consum (ADL i OMIC)

C/ Antonio Aparisi 4-696 399 02 50

Contractació

Pl. Constitució, 896 399 11 73 / 96 399 11 80 / 96 399 11 45

Règim Interior

Pl. Constitució, 8

Policia Local

Av. Buenos Aires, 496 383 33 33