Mapa web

Inici
Ajuntament
L’alcaldeL’alcalde
SaludaSaludaSaluda
Junta de governJunta de govern
Composició i competènciesComposició i competènciesComposició i competències
Tinents d'alcaldeTinents d'alcaldeTinents d'alcalde
Extractes de les actesExtractes de les actesExtractes de les actes
PlePle
Equip de governEquip de govern
Àrees de governÀrees de governÀrees de govern
ContacteContacteContacteContacte
DelegacionsDelegacionsDelegacions
Àrees municipalsÀrees municipals
Comunicació, Transparència i OACComunicació, Transparència i OACComunicació, Transparència i OAC
Registre central i registres auxiliarsRegistre central i registres auxiliarsRegistre central i registres auxiliarsRegistre central i registres auxiliars
JoventutJoventutJoventut
Bústia JoveBústia JoveBústia JoveBústia Jove
Consulta registradaConsulta registradaConsulta registradaConsulta registradaConsulta registrada
Medi ambientMedi ambientMedi ambient
Mitjans de comunicacióMitjans de comunicacióMitjans de comunicació
Correu ciutadàCorreu ciutadàCorreu ciutadàCorreu ciutadà
Consulta registradaConsulta registradaConsulta registradaConsulta registradaConsulta registrada
Participació ciutadanaParticipació ciutadanaParticipació ciutadana
Enquestes i estudis d'opinióEnquestes i estudis d'opinióEnquestes i estudis d'opinióEnquestes i estudis d'opinió
Sondejos d'opinióSondejos d'opinióSondejos d'opinióSondejos d'opinióSondejos d'opinió
Sondeig d'Opinió CiutadanaSondeig d'Opinió CiutadanaSondeig d'Opinió CiutadanaSondeig d'Opinió CiutadanaSondeig d'Opinió CiutadanaSondeig d'Opinió Ciutadana
Recursos humansRecursos humansRecursos humans
OposicionsOposicionsOposicionsOposicions
Borses d'ocupació temporalBorses d'ocupació temporalBorses d'ocupació temporalBorses d'ocupació temporal
Oferta d’ocupació públicaOferta d’ocupació públicaOferta d’ocupació públicaOferta d’ocupació pública
Procediments internsProcediments internsProcediments internsProcediments interns
UrbanismeUrbanismeUrbanisme
Indicadors urbanísticsIndicadors urbanísticsIndicadors urbanísticsIndicadors urbanístics
Edificis i dependències municipalsEdificis i dependències municipals
Directori telefònicDirectori telefònicDirectori telefònic
Administració
Oficina virtualOficina virtual
Agència de desenvolupament localAgència de desenvolupament localAgència de desenvolupament local
AssociacionsAssociacionsAssociacions
Benestar socialBenestar socialBenestar social
ComerçComerçComerç
CulturaCulturaCultura
EducacióEducacióEducació
EsportsEsportsEsports
FestesFestesFestes
Gestió tributàriaGestió tributàriaGestió tributària
Indústria. Activitats i llicències.Indústria. Activitats i llicències.Indústria. Activitats i llicències.
IntervencióIntervencióIntervenció
JoventutJoventutJoventut
La FàbricaLa FàbricaLa Fàbrica
MercatsMercatsMercats
Obres i servicisObres i servicisObres i servicis
Oficina d'atenció a la ciutadaniaOficina d'atenció a la ciutadaniaOficina d'atenció a la ciutadania
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor OMICOficina Municipal d'Informació al Consumidor OMICOficina Municipal d'Informació al Consumidor OMIC
Padró d'HabitantsPadró d'HabitantsPadró d'Habitants
Pagament Online de Tributs i Taxes MunicipalsPagament Online de Tributs i Taxes MunicipalsPagament Online de Tributs i Taxes Municipals
PatrimoniPatrimoniPatrimoni
PoliciaPoliciaPolicia
Politiques d'igualtatPolitiques d'igualtatPolitiques d'igualtat
Recursos humansRecursos humansRecursos humans
SanitatSanitatSanitat
SecretariaSecretariaSecretaria
Sol·licitud d'assessorament jurídic en matèria de desnonamentsSol·licitud d'assessorament jurídic en matèria de desnonamentsSol·licitud d'assessorament jurídic en matèria de desnonaments
TresoreriaTresoreriaTresoreria
Tramitació electrònica de facturesTramitació electrònica de facturesTramitació electrònica de factures
TransparènciaTransparènciaTransparència
UrbanismeUrbanismeUrbanisme
VehiclesVehiclesVehicles
TransparènciaTransparència
Organització políticaOrganització políticaOrganització política
PlePlePlePle
Competències i organització del PleCompetències i organització del PleCompetències i organització del PleCompetències i organització del PleCompetències i organització del Ple
Membres del PleMembres del PleMembres del PleMembres del PleMembres del Ple
ContacteContacteContacteContacteContacteContacte
Grups polítics municipalsGrups polítics municipalsGrups polítics municipalsGrups polítics municipalsGrups polítics municipals
Junta de portaveusJunta de portaveusJunta de portaveusJunta de portaveusJunta de portaveus
Ordres del diaOrdres del diaOrdres del diaOrdres del diaOrdres del dia
ActesActesActesActesActes
MocionsMocionsMocionsMocionsMocions
Comissions InformativesComissions InformativesComissions InformativesComissions Informatives
Competències i composicióCompetències i composicióCompetències i composicióCompetències i composicióCompetències i composició
Actes Interior i Benestar SocialActes Interior i Benestar SocialActes Interior i Benestar SocialActes Interior i Benestar SocialActes Interior i Benestar Social
Actes Urbanisme, Obres i Medi AmbientActes Urbanisme, Obres i Medi AmbientActes Urbanisme, Obres i Medi AmbientActes Urbanisme, Obres i Medi AmbientActes Urbanisme, Obres i Medi Ambient
Actes Educació, Cultura, Esports i JoventutActes Educació, Cultura, Esports i JoventutActes Educació, Cultura, Esports i JoventutActes Educació, Cultura, Esports i JoventutActes Educació, Cultura, Esports i Joventut
Actes Hisenda i Especial de ComptesActes Hisenda i Especial de ComptesActes Hisenda i Especial de ComptesActes Hisenda i Especial de ComptesActes Hisenda i Especial de Comptes
RetribucionsRetribucionsRetribucionsRetribucions
Retribucions dels membres de la CorporacióRetribucions dels membres de la CorporacióRetribucions dels membres de la CorporacióRetribucions dels membres de la CorporacióRetribucions dels membres de la Corporació
Declaracions de béns i drets dels membres de la CorporacióDeclaracions de béns i drets dels membres de la CorporacióDeclaracions de béns i drets dels membres de la CorporacióDeclaracions de béns i drets dels membres de la CorporacióDeclaracions de béns i drets dels membres de la Corporació
Retribucions del personal eventualRetribucions del personal eventualRetribucions del personal eventualRetribucions del personal eventualRetribucions del personal eventual
Indemnitzacions per abandó del càrrecIndemnitzacions per abandó del càrrecIndemnitzacions per abandó del càrrecIndemnitzacions per abandó del càrrecIndemnitzacions per abandó del càrrec
Organització administrativaOrganització administrativaOrganització administrativa
Estructura organitzativaEstructura organitzativaEstructura organitzativaEstructura organitzativa
Organigrama de l'AjuntamentOrganigrama de l'AjuntamentOrganigrama de l'AjuntamentOrganigrama de l'AjuntamentOrganigrama de l'Ajuntament
Cartes de servicisCartes de servicisCartes de servicisCartes de servicisCartes de servicis
PersonalPersonalPersonalPersonal
Plantilla i Relació de Llocs de Treball Plantilla i Relació de Llocs de Treball Plantilla i Relació de Llocs de Treball Plantilla i Relació de Llocs de Treball Plantilla i Relació de Llocs de Treball
Retribucions i normes de les condicions de treballRetribucions i normes de les condicions de treballRetribucions i normes de les condicions de treballRetribucions i normes de les condicions de treballRetribucions i normes de les condicions de treball
Borses d'ocupació temporalBorses d'ocupació temporalBorses d'ocupació temporalBorses d'ocupació temporalBorses d'ocupació temporal
Oferta d’ocupació públicaOferta d’ocupació públicaOferta d’ocupació públicaOferta d’ocupació públicaOferta d’ocupació pública
TràmitsTràmitsTràmitsTràmits
Informació jurídica i patrimonialInformació jurídica i patrimonialInformació jurídica i patrimonial
Normativa municipalNormativa municipalNormativa municipalNormativa municipal
Reglament orgànic municipalReglament orgànic municipalReglament orgànic municipalReglament orgànic municipalReglament orgànic municipal
OrdenancesOrdenancesOrdenancesOrdenancesOrdenances
Consells sectorialsConsells sectorialsConsells sectorialsConsells sectorialsConsells sectorials
Plans MunicipalsPlans MunicipalsPlans MunicipalsPlans MunicipalsPlans Municipals
BansBansBansBansBans
Documents sotmesos a informació públicaDocuments sotmesos a informació públicaDocuments sotmesos a informació públicaDocuments sotmesos a informació pública
Documents sotmesos a informació públicaDocuments sotmesos a informació públicaDocuments sotmesos a informació públicaDocuments sotmesos a informació públicaDocuments sotmesos a informació pública
Patrimoni municipalPatrimoni municipalPatrimoni municipalPatrimoni municipal
Relació de béns immobles Relació de béns immobles Relació de béns immobles Relació de béns immobles Relació de béns immobles
Relació de béns artísticsRelació de béns artísticsRelació de béns artísticsRelació de béns artísticsRelació de béns artístics
Relació de vehiclesRelació de vehiclesRelació de vehiclesRelació de vehiclesRelació de vehicles
Contractes, convenis i subvencionsContractes, convenis i subvencionsContractes, convenis i subvencions
Relació de licitacions formalitzades anualmentRelació de licitacions formalitzades anualmentRelació de licitacions formalitzades anualmentRelació de licitacions formalitzades anualment
2016 - 20182016 - 20182016 - 20182016 - 20182016 - 2018
20082008200820082008
Relació de contractes menorsRelació de contractes menorsRelació de contractes menorsRelació de contractes menors
20212021202120212021
20202020202020202020
20192019201920192019
20182018201820182018
20172017201720172017
20162016201620162016
Meses de contractacióMeses de contractacióMeses de contractacióMeses de contractació
Mesa de ContractacióMesa de ContractacióMesa de ContractacióMesa de ContractacióMesa de Contractació
Plataforma de contractació de l'EstatPlataforma de contractació de l'EstatPlataforma de contractació de l'EstatPlataforma de contractació de l'Estat
Convenis i subvencionsConvenis i subvencionsConvenis i subvencionsConvenis i subvencions
SubvencionsSubvencionsSubvencionsSubvencionsSubvencions
ConvenisConvenisConvenisConvenisConvenis
Comandes de gestióComandes de gestióComandes de gestióComandes de gestióComandes de gestió
Informació econòmica i financeraInformació econòmica i financeraInformació econòmica i financera
Informació pressupostàriaInformació pressupostàriaInformació pressupostàriaInformació pressupostària
Pressupost municipalPressupost municipalPressupost municipalPressupost municipalPressupost municipal
Estats d'execució del pressupostEstats d'execució del pressupostEstats d'execució del pressupostEstats d'execució del pressupostEstats d'execució del pressupost
Gastos de caixa fixaGastos de caixa fixaGastos de caixa fixaGastos de caixa fixaGastos de caixa fixa
Informació financeraInformació financeraInformació financeraInformació financera
Plans i Programes PlurianualsPlans i Programes PlurianualsPlans i Programes PlurianualsPlans i Programes PlurianualsPlans i Programes Plurianuals
Deute públicDeute públicDeute públicDeute públicDeute públic
Període mitjà de pagament a proveïdorsPeríode mitjà de pagament a proveïdorsPeríode mitjà de pagament a proveïdorsPeríode mitjà de pagament a proveïdorsPeríode mitjà de pagament a proveïdors
Comptes anuals Comptes anuals Comptes anuals Comptes anuals
Compte generalCompte generalCompte generalCompte generalCompte general
Indicadors financers, patrimonials i pressupostarisIndicadors financers, patrimonials i pressupostarisIndicadors financers, patrimonials i pressupostarisIndicadors financers, patrimonials i pressupostarisIndicadors financers, patrimonials i pressupostaris
Informació urbanística i mediambientalInformació urbanística i mediambientalInformació urbanística i mediambiental
Planejaments urbanísticsPlanejaments urbanísticsPlanejaments urbanísticsPlanejaments urbanístics
Pla General d'Ordenació UrbanaPla General d'Ordenació UrbanaPla General d'Ordenació UrbanaPla General d'Ordenació UrbanaPla General d'Ordenació Urbana
Plans urbanístics en tràmitPlans urbanístics en tràmitPlans urbanístics en tràmitPlans urbanístics en tràmitPlans urbanístics en tràmit
Plànol de classificació del sòlPlànol de classificació del sòlPlànol de classificació del sòlPlànol de classificació del sòlPlànol de classificació del sòl
Informació mediambientalInformació mediambientalInformació mediambientalInformació mediambiental
Normativa acústicaNormativa acústicaNormativa acústicaNormativa acústicaNormativa acústica
Normativa i mapa d'arbresNormativa i mapa d'arbresNormativa i mapa d'arbresNormativa i mapa d'arbresNormativa i mapa d'arbres
Consulta en línia de geo-referència cadastralConsulta en línia de geo-referència cadastralConsulta en línia de geo-referència cadastralConsulta en línia de geo-referència cadastral
SubvencionsSubvencions
Convocatòries de subvencionsConvocatòries de subvencionsConvocatòries de subvencions
subvencions concedides en 2021subvencions concedides en 2021subvencions concedides en 2021
Subvencions rebudes 2021Subvencions rebudes 2021Subvencions rebudes 2021
subvencions concedides en 2020subvencions concedides en 2020subvencions concedides en 2020
Subvencions concedides en 2019Subvencions concedides en 2019Subvencions concedides en 2019
Subvencions concedides en 2018Subvencions concedides en 2018Subvencions concedides en 2018
Subvencions concedides en 2017Subvencions concedides en 2017Subvencions concedides en 2017
Subvencions concedides en 2016Subvencions concedides en 2016Subvencions concedides en 2016
Subvencions concedides en 2015Subvencions concedides en 2015Subvencions concedides en 2015
Normativa i regulacióNormativa i regulacióNormativa i regulació
Sistema Nacional de Publicitat de SubvencionsSistema Nacional de Publicitat de SubvencionsSistema Nacional de Publicitat de Subvencions
ConvenisConvenis
202120212021
202020202020
201920192019
201820182018
201720172017
201620162016
201520152015
201120112011
OrdenancesOrdenances
Ordenances de SecretariaOrdenances de SecretariaOrdenances de Secretaria
Ordenances FiscalsOrdenances FiscalsOrdenances Fiscals
Ordenances de TresoreriaOrdenances de TresoreriaOrdenances de Tresoreria
Plataforma de contractació de l'EstatPlataforma de contractació de l'Estat
Cita prèvia ServicisCita prèvia Servicis
Cancel·lació cita previaCancel·lació cita previa
Integritat i Bon GovernIntegritat i Bon Govern
Informa't
NotíciesNotícies
Històric de notíciesHistòric de notíciesHistòric de notícies
AgendaAgenda
Històric d'agendaHistòric d'agendaHistòric d'agenda
Tauler d'anuncisTauler d'anuncis
VídeosVídeos
ActualitatActualitatActualitat
CulturaCulturaCultura
SocietatSocietatSocietat
FestesFestesFestes
EsportsEsportsEsports
JóvensJóvensJóvens
MajorsMajorsMajors
InfànciaInfànciaInfància
HistòriaHistòriaHistòria
Fa 20 anysFa 20 anysFa 20 anys
Mislata Art al Carrer 2016Mislata Art al Carrer 2016Mislata Art al Carrer 2016
MAC 2017MAC 2017MAC 2017
Galeria d’imatgesGaleria d’imatges
MM.CC.MM.CC.
Mislata TVMislata TVMislata TV
Mislata ràdioMislata ràdioMislata ràdio
Ciutat de MislataCiutat de MislataCiutat de Mislata
Xarxes socialsXarxes socialsXarxes socials
En construccióEn construccióEn construcció
Info OratgeInfo Oratge
Telèfons d'interésTelèfons d'interés
Protecció de dadesProtecció de dades
Política de PrivacitatPolítica de PrivacitatPolítica de Privacitat
Registre d'Activitats de TractamentRegistre d'Activitats de TractamentRegistre d'Activitats de Tractament
Exercici de drets en protecció de dades de caràcter personalExercici de drets en protecció de dades de caràcter personalExercici de drets en protecció de dades de caràcter personal
Política de Seguretat de la InformacióPolítica de Seguretat de la InformacióPolítica de Seguretat de la Informació
Associacions
CulturalsCulturals
DonesDones
EducativesEducatives
EsportivesEsportives
FallesFalles
FestesFestes
JuvenilsJuvenils
ONGsONGs
Persones majorsPersones majors
ProfessionalsProfessionals
VeïnalsVeïnals
AltresAltres
Contactar
Mapa web
Canals RSS
Oratge
Avís legal