Programa ECOVID/2021/115/46 (Avalem Experiència Plus)

Actes definitives.
Empleo
02/12/2021

ECOVID 2021- Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys per entitats locals, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus).

Conclòs el termini d'al·legacions sense que hi haja hagut cap reclamació les Actes són Definitives.

Tornar