T'Avalem Mislata 2021 (Personal directiu, docent i d'auxiliar administratiu)

Acta Revisió d'Ofici de la puntuació en fase de baremació de d'Auxiliar Administratiu/va
Ocupació
20/01/2022

Termini de sol·licituds: de l'11 al 17 de novembre de 2021.

Convocatòria pública per a la contractació temporal del personal directiu, docent i auxiliar administratiu que ha de desenvolupar el projecte especificat en l'ANNEX I, on figuren relacionats els corresponents llocs de treball.

El projecte, l'entitat promotora del qual és l'especificada en aqueix ANNEX I, està cofinançat per la Generalitat, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i pel Fons Social Europeu.

Consulta les bases generals de la convocatòria.

Actes de baremacació:

Termini d'al·legacions: del 2 al 7 de desembre de 2021

 

Actes de resolució al·legacions de la baremació:

Les entrevistes es realitzaran el dilluns 20 de desembre de 2021 en les hores establides en les actes de resolució al·legacions de la baremació. 

Acta de puntuació d'entrevista de Director/a

Acta de puntuació d'entrevista d'Auxiliar Administratiu-a

Acta de puntuació d'entrevista de Docent ADGG0408 i ADGG0208

Termini d'al·legacions: 21 i 22 de desembre de 2021 

Acta Revisió d'Ofici de la puntuació en fase de baremació d'Aux_Admtiu


Més informació: LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Tramitació telemàtica: Sede Electrónica Ajuntament de Mislata (Instancia General).
Assessorament i dubtes: Agència de Desenvolupament Local. ADL

 

PUBLICADES LES ACTES FINALS dels respectius llocs de Director/a, Docent i Auxiliar Administratiu/va.

* S'obri un termini de 2 DIES HÀBILS (27 i 28 de desembre) següents a la publicació d'aquestes actes, per a presentar en l'entitat promotora, declaració signada d'acceptació o renúncia al lloc. En el cas de no presentar aquesta declaració en el termini indicat, s'entendrà que renúncia al lloc.

Assessorament i dubtes: Agència de Desenvolupament Local. ADL

 

LOGO EMCUJU EMPUJU
Tornar