Programa d'impuls a la Compra Pública Innovadora

Informació
24/09/2021

L'Agència Valenciana d'Innovació (AVI) ha concedit una ajuda per a l'execució del projecte:

Implantació de la CPI per a la transformació del model de ciutat del municipi de Mislata

L'Ajuntament de Mislata continua treballant en el desenvolupament de polítiques públiques que resulten més efectives i pròximes a les necessitats reals de la població, en aquest sentit resulta primordial el treball realitzat amb el teixit associatiu de Mislata, fruit d'aquest treball sorgeixen objectius per a la millora de les condicions actuals, sent això un exemple de la trajectòria de treball i millora contínua.

L'Ajuntament de Mislata aprofitarà la convocatòria d'ajudes de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2021 a 2023, per a impulsar la compra pública d'innovació i transformar el model de ciutat avançant en el concepte de smart city l'objectiu del qual és millorar la qualitat de vida, la competitivitat, l'eficiència del funcionament i els serveis urbans, al mateix temps que s'assegura que respon a les necessitats de les generacions present i futures pel que fa als aspectes econòmics, socials, mediambientals i culturals.

Tornar