Autorització sobre el domini públic local consistent en la instal·lació i explotació d'una caseta/bar desmuntable en els camps de futbol de La Canaleta

Anunci i Plec de condicions. Termini de presentació d'ofertes: de l'11 al 27 de setembre de 2021
Licitació
10/09/2021

Expedient: 815493E
Òrgan de contractació: 
Alcalde-President de l'Ajuntament de Mislata
Objecte del contracte: 
Autorització sobre el domini públic local consistent en la instal·lació i explotació d'una caseta/bar desmuntable en els camps de futbol de La Canaleta   
Tipus màxim de licitació: 
864 euros/any, millorable a l'alça
Tipus de Contracte: Patrimonial
Procediment de contractació: Obert amb tramitació ordinaria
Termini de presentació d'ofertes: de l'11 al 27 de setembre de 2021 (15 dies naturals)

Lloc de presentació d'ofertes i obtenció de documentació i informació (no requereix cita prèvia):

Ajuntament de Mislata
Servei de Patrimoni (segona planta)
Plaza de la Constitució, 8, Mislata 46920
Horari de 8 a 14 hores.

Informació no presencial:

Data límit d'obtenció d'informació: 24 de setembre de 2021
Documentació a presentar: Segons la clàusua 9a del plec de condicions
Obertura d'ofertes: Ajuntament de Mislata (Saló de plens 4a planta), dimarts 28 de setembre de 2021 a les 12h.*

*Llevat que per causes justificades s'haguera de posposar. La nova data, hora i lloc s'anunciaria en la web municipal i en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

Tornar