Taller d'ocupació "T.E. MISLATA FORMA" (Personal directiu, docent i d'auxiliar administratiu)

Termini de presentació de sol·licituds i documentació: del 26 de juliol al 2 d'agost de 2021 (ampliat)
Empleo
28/07/2021

 

L'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Mislata, inicia el procés de selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu del Taller d'Ocupació denomint "T.E. MISLATA FORMA" subvenció rebuda de la Direcció General d'Ocupació i Formació, amb data prevista d'inici a finals d'octubre de 2021, amb una duració de dotze mesos.

PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I D'AUXILIAR ADMINISTRATIU.

La selecció es realitzarà per convocatòria pública exposada en el tauler d'anuncis. El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà del 26 de juliol al 2 d'agost de 2021 (ampliat), en compliment del que s'estableix en la base cinquena i sisena de les Bases generals per a la selecció de personal.

Més informació: LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Tramitació telemàtica: Sede Electrónica Ajuntament de Mislata (Instancia General).
Assessorament i dubtes: Agència de Desenvolupament Local. ADL

Tornar