Borsa d'ocupació temporal tècnic/a especialista en projectes europeus

Anunci 1. Puntuacions de l'exercici únic
Empleo
11/06/2021

L'objecte d'aquesta convocatòria és formar una borsa de treball de TÈCNIC/A de PLANIFICACIÓ ECONÒMICA, PROJECTES I SUBVENCIONS (Administració General, Subescala Tècnic, grup A Subgrup A2) mitjançant el sistema de concurs oposició.

Les tasques a exercir seran les següents:

- Cercar finançament públic, especialment en projectes relacionats amb I+D+i: realitzar cerques de finançament, especialment convocatòries europees, atesa la naturalesa, necessitats i potencialitats detectades per aquest i altres departaments.

- Gestió integral de projectes: sol·licitud i presentació de nous projectes, assessorament tècnic i administratiu en el seguiment econòmic de projectes. Resolució de dubtes i contacte amb les entitats finançadores.

- Cerca de socis, formalització d'acords.

- Assessorament i procediment de requeriments. Preparació de tancament de projectes.

- Consultoria general: suport en la promoció, visibilitat i dinamització de l'Oficina de Projectes Europeus per a l'increment d'oportunitats a escala nacional i internacional.

- Coordinació amb la resta d'àrees depenent de l'índole i del departament final del projecte en qüestió.

- Assessorament als diferents departaments sobre aquelles eines disponibles en la xarxa per a incrementar la seua visibilitat i facilitar la cerca de potencials projectes, socis, etc.

- Impuls, desenvolupament, coordinació i gestió de les actuacions municipals en matèria dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.

- Altres funcions relacionades amb totes dues regidories.

 

Finalitzada la valoració de l'exercici únic, es publiquen les qualificacions totals i parcials.

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria.

Tornar