Oposició: Agent de la Policia Local

Segon exercici oposició, enunciat del supost pràctic
Ocupació
11/06/2021

Places: 12
Sistema de Provisió: 7 per torn lliure i 5 per mobilitat
Procediment Selectiu: Oposició per al torn lliure i Concurs per al de mobilitat.
Escala: Administració Especial.
Subescala: Serveis Especials.
Classe: Policia Local i Auxiliars, Escala Bàsica.
Grup: C1.

Més informació en la bases i documentació de la convocatòria. 

Tornar