Arrendament d'un immoble amb destinació a magatzem i oficines de les brigades municipals

Anunci BOP nº 110 de 10/06/2021 i Plec de condicions que ha de regir el concurs per a l'arrendament
Licitació
11/06/2021

Expedient: 578904J
Òrgan de contractació:
Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mislata
Objecte del contracte:
Arrendament d'un immoble amb destinació a magatzem i oficines de les brigades municipals, pel termini de 20 anys
Pressupost base de licitació:
4.268,88 euros mensuals (21% d'IVA inclòs)
Valor estimat del contracte:
1.024.531,20 (21% d'IVA inclòs)
Tipus de Contracte:
Patrimonial
Codi CPV:
70310000 Serveis de lloguer d'edificis
Procediment de contractació:
Concurs de pública concurrència
Termini de presentació d'ofertes: de l'11 de juny al 2 de juliol de 2021 (15 dies hàbils)

Lloc de presentació d'ofertes i obtenció de documentació i informació (no requereix cita prèvia):

Ajuntament de Mislata
Servei de Patrimoni
Plaza de la Constitució, 8, Mislata 46920
Horari de 9 a 14 hores.

Informació no presencial:

Data límit d'obtenció d'informació: 1 de juliol de 2021
Obertura d'ofertes: Ajuntament de Mislata (5a planta), dimecres 7 de juliol de 2021 a les 9h.*

*Llevat que per causes justificades s'haguera de posposar

Despeses de l'anunci: 300 euros a càrrec de l'adjudicatari.

Tornar