Ajudes per a l'adquisició de material escolar no curricular, per a l'alumnat que curse Educació Secundària Obligatòria (ESO) 2021/2022

Termini de presentació de sol·licituds de l'alumnat: del 3 al 17 de maig de 2021.
Subvenció
30/04/2021

És objecte de les següents bases la regulació de la concessió d'ajudes per a sufragar despeses d'adquisició de material escolar no curricular per a l'alumnat resident a Mislata que curse Educació Secundària Obligatòria (ESO) en centres docents sostinguts amb fons públics durant el curs 2021/2022.

La concessió d'estes ajudes té el caràcter de concurrència competitiva.

Punxa sobre la imatge per a accedir al vídeo explicatiu de com sol·licitar l'ajuda pas a pas

Vídeo explicatiu

Sol·licituds de l'alumnat

Les sol·licituds d'ajudes, es cursaran pels pares/mares o representants legals dels menors beneficiaris o per l'alumne o a l'alumna en el cas que siga major d'edat, es presentaran per via telemàtica, mitjançant signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente, amb caràcter preferent. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica i en l'oficina virtual de l'Ajuntament de Mislata.

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: del 3 al 17 de maig de 2021.

Telèfons d'atenció i resolució de dubtes: 674 275 570 - 963 990 381


Més informació en les bases i documentació de la convocatòria.

Banner-625x400px-material-escolar-v3
Tornar