Calendari Fiscal 2021

Tributs periòdics
Formació
27/04/2021

Calendario Fiscal 2021 - Mislata 

Guals 2021: del 15 de Febrer fins al 15 d'Abril de 2021
IBI Urbana 2021: del 25 de Maig al 26 de Juliol de 2021
IVTM, IAE, IBIU RÚSTICA i ANUNCIS VIA PÚBLICA 2021: de l'1 de Setembre al 2 de Novembre de 2021

Enllaç a les Ordenances Fiscals

IVTM: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (Circulació)
IAE: Impost sobre Activitats Econòmiques
IBI: Impost sobre Béns immobles

Tornar